Заседание на Общински съвет № 11 от 20.06.2016 г.

23 Юни 2016, 15:40

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на акционерите на “Корпорация развитие” КДА

Решение 126

Приложение №1