Заседание на Общински съвет № 12 от 20.06.2016 г.

23 Юни 2016, 15:44

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на акционерите на“Нова Деница” АД.

Решение 127

Приложение №1