Регистър на актовете частна общинска собственост след 2005 година

8 Януари 2014, 11:00

Виж регистърa от тук.