ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД В ОБЩИНА ГАБРОВО

5 Юли 2016, 13:30

Създадената организация за работата на детските заведения през летния период е съобразно заявените желания на родителите.  

Сборни групи са сформирани, като са взети предвид възрастовите особености на децата за реализиране образователно-възпитателния процес и броя посещаващи детското заведение.

През м. юли и м. август 2016 година е предоставена възможност за използване услугите на общинските детски заведения.

 

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

 И

ФИЛИАЛ

ЮЛИ

 

АВГУСТ

1

ОДЗ „Дъга”

3 групи детска градина

2 групи ясленски

2 групи детска градина

2 групи ясленски

2

ОДЗ „Дъга” -  база с. Яворец

Няма да работи в периода 01 – 29 юли 2016 г.

Няма да работи в периода 01 - 31.08.2016 г.

3

ОДЗ „Ран Босилек”

3 групи детска градина

1 група ясленска

3 групи детска градина

1 група ясленска

4

ОДЗ „Първи юни”

3 групи детска градина

1 група ясленска

1 специална група

2 групи детска градина

1 група ясленска

 

5

ЦДГ „Мечо Пух” 

3 групи детска градина

2 групи детска градина

6

ЦДГ „Мечо Пух” – база

с. Поповци

1 група детска градина

Няма да работи в периода 01 - 31.08.2016 г.

7

ЦДГ „Мики Маус”

Работи със сборни групи

Работи със сборни групи

8

ЦДГ „Мики Маус” – база

с. Враниловци

1 група детска градина

Няма да работи в периода 01 - 31.08.2016 г.

9

ЦДГ „Младост”

4 групи детска градина

3 групи детска градина

10

ЦДГ „Перуника” - база 1

Няма да работи в периода  01 – 29 юли 2016 г.

Забележка:Децата са пренасочени към база 2

Работи със сборни групи

11.

ЦДГ „Перуника” - база 2

Работи със сборни групи

Няма да работи в периода 01 – 31 август 2016 г.

Забележка:Децата са пренасочени към база 1

12

ЦДГ „Перуника”  -  база 3 кв. Етъра

1 група детска градина

Няма да работи в периода  01 – 31 август 2016 г.

13

ЦДГ „Радост” - база 1

Няма да работи в периода 01 – 29 юли 2016 г.

Забележка:Децата са пренасочени към база 2

Работи със сборни групи

14

ЦДГ „Радост” - база 2

Работи със сборни групи

Няма да работи в периода  01 – 31 август 2016 г.

Забележка: Децата са пренасочени към база 1

15

ЦДГ „Слънце”

4 групи детска градина

3 групи детска градина

16.

ЦДГ „Явор”

6 групи детска градина

4 групи детска градина