Одобрен ПУП-ПР за ЧИ на ПУП за част от кв. 54 по плана на Северна зона гр. Габрово, ІІ част

Със заповед № 1320 от 30.06.2016г. на Кмета на Община Габрово е одобрен ПУП-ПР за ЧИ на ПУП за част от кв. 54 по плана на Северна зона гр. Габрово, ІІ част.

заповедта можете да изтеглите от тук