Продажба на УПИ заедно с годни строителни материали в с.Лесичарка

13 Септември 2016, 11:28

Обект на продажба е урегулиран поземлен имот с площ 500 кв.м. заедно с годните строителни материали на освидетелстваните като негодни за ползване и застрашени от самосрутване сгради - старо кметство и стопанска постройка, находяща се в с.Лесичарка, общ.Габрово. Поземленият имот е с лек наклон на юг, с лице към основна улица и е в централната част на с.Лесичарка.

Селото е с добри екологични показатели и е благоустроено - изградени са водоснабдителни и ел.мрежи, прилежащите улици са асфалтирани.

Ще се продава на търг с явно наддаване, при първоначална цена  4 820лв без ДДС. 

Изтеглете снимките от тук.