Самостоятелен обект , разположен в партера на жилищна сграда на ул. Юрий Венелин №16

13 Септември 2016, 11:37

Самостоятелен обект , разположен в партера на жилищна сграда на ул.Юрий Венелин №16 попада в първа зона на гр.Габрово, непосредствено до идеалния административен център и търговски градски център. Година на строителство 1956, конструкция масивна , монолитна .  Инженерната инфраструктура е напълно изградена: електроснабдителни, водоснабдителни и канализационни мрежи. В близост до имота са всички елементи на комплексното обществено обслужване – сгради на общината , Областна управа , Съд и прокуратура, Дом на културата, сградата на читалището и градската библиотека, заведения за хранене и развлечения, кредитни институции и множество офиси на фирми. Местоположението на района, в който се намира имота, създава благоприятни условия за достъп до всички части на града и директно към прохода Шипка, Севлиево и Велико Търново.

Изтеглете снимките от тук.