Резултат от извършения подбор по документи за обявената свободна длъжност старши специалист в Превантивно-информационен център към Общински съвет по наркотични вещества

14 Февруари 2017, 08:52

РЕШЕНИЕ

на комисия, назначена със заповед № 173/07.02.2017 г. на кмета на Община Габрово:

Допуска до събеседване на 22.02.2017 г. следните кандидати:

 

Трите имена на кандидата

Час на събеседването

1.

Теодора Иванова Петрова

  9,30

2.

Силвия Цветанова Петришка

  9,45

3.

Теодора Николова Цанкова

10,00

4.

Станислава Александрова Янева

10,15

5.

Петя Игнатова Бонева

10,30

6.

Десислава Красимирова Кузманова

10,45

7.

Персиан Стефанов Тотев

11,00

8.

Севдалина Стефанова Георгиева

11,15

9.

Маргарита Любенова Недялкова

11,30

10.

Виолета Генчева Джуркова

11,45

11.

Даниела Живкова Влъкненска

12,00

Събеседването ще се проведе в сградата на Община Габрово - Заседателна зала на Дирекция „Образование и социални дейности”.

Кандидатите следва да се явят в посочения горе час.