Одобрен ПУП–ПЗ за ЧИ на ПП за поземлен имот № 049026 в землището на с. Кози рог, община Габрово

15 Февруари 2017, 10:33

Одобрен подробен устройствен план – план за застрояване за частично изменение на парцеларен план /ПУП–ПЗ за ЧИ на ПП/ във връзка с отреждане на поземлен имот /ПИ/ 049026 , в землището на с. Кози рог – „за производствена складова дейност за фураж и фуражни смеси, административна дейност и трафопост“; поземлени имоти № 049015, 049016, 049018 в землището на с. Кози рог – „за животновъдна ферма“; поземлени имоти № 049005 , 049025 в землището на с. Кози рог – „за производствена и складова дейност“ - м. „Генюви тръни“, община Габрово.

Заповедта и скицата може да видите тук.