Удължава се срокът за набиране на кандидати за длъжността нощен гледач на животни в Зоопарк – гр. Габрово до 02.03.2017 г.

20 Февруари 2017, 16:23

Удължава се срокът за набиране на кандидати за длъжността нощен гледач на животни в Зоопарк – гр. Габрово до 02.03.2017 г.

Основни задължения:

  • Периодично извършва оглед на  територията на Зоопарка – сгради и животни, и при възникнали проблеми уведомява управителя на Зоопарка;
  • при констатиране на кражби и злоупотреби уведомява Управителя и полицейските органи;
  • носи отговорност за допуснати вреди от неправилно изпълнение на възложената работа.
  • Работата се извършва нощна смяна, по график.

Изисквания към кандидатите:

Минимална образователна степен – основно образование

Необходими документи за кандидатстване:

-   заявление – свободен текст         

-   автобиография;

-   копие от документ за придобито образование;

-   копие от документи, удостоверяващи общия трудов стаж;

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.

Списъкът с допуснатите до събеседване, както и мястото, датата и часът на провеждане ще се обявяват на таблото за обяви и съобщения в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Габрово и на електронната  страница на адрес:  ww.gabrovo.bg

Документите се приемат до 02.03.2017 г. в деловодството на Община – Габрово.

За справка тел.: 0899015680 – Марио Димитров – Управител на Зоопарк – Габрово, относно естеството на работа и 066/818 315 – Диана Николова – по въпроси, свързани с документите за назначаване.