Одобрен ПУП-ПР за ЧИ на ПУП за част от кв. 25 по плана на гр. Габрово, кв. Борово-Велчевци, ІІІ част

21 Февруари 2017, 11:18

Документа можете да разгледате тук