Одобрен ПУП – ПР за ЧИ на ЗРП на част от кв. 11, УПИ ІV-96 по плана на с. Гъбене, Община Габрово

22 Февруари 2017, 09:15

Документите можете да изтеглите от тук