О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили
и ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в
страната и в чужбина