О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна
служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,
в страната и в чужбина за времето от 28.06.2017г. до 30.06.2017г.
в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив