Свободна работна позиция за медицинска сестра в яслена група

2 Март 2017, 16:34

Детска градина „Първи юни”- Габрово обявява свободна работна позиция за медицинска сестра в яслена група.

Изисквания за заемане на длъжността

Основна цел на длъжността – изпълнява дейности свързани с отглеждане, грижи и възпитание на деца  от 1 до 3 години.

Изискване към кандидатите:

  • Минимална образователна степен: професионален бакалавър по „Здравни грижи”;
  • Професионално направление: медицинска сестра, акушерка;
  • Трудов стаж по специалността е предимство;
  • Качества – професионална компетентност, умения за работа в екип, комуникативност, отговорност.

Необходими документи за кандидатстване

  1. Заявление за кандидастване до директора
  2. Професионална автобиография
  3. Копие от диплома за завършено образование

Срок за подаване на документи от 1 до 30.03.2017 г. вкл., от 08.00 до 16.00 часа. Документите се приемат в сградата на ДГ „Първи юни” - Габрово, ул. „Мирни дни” №1.

За справка тел.: 066/804 528 Румяна Василева – Директор на ДГ „Първи Юни“