Формула, правила, условия и ред за разпределение на средствата по бюджет 2017 за общинските училища

7 Март 2017, 08:42

Заповед на кмета на Община Габрово

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ПО УЧИЛИЩА И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛАТА ЗА БЮДЖЕТ 2017 г.