Формула, правила, условия и ред за разпределение на средствата по бюджет 2017 за общинските детски градини

7 Март 2017, 08:47

Заповед на кмета на Община Габрово

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПО БЮДЖЕТ 2017 г.