Одобрен ПУП-ПЗ за ПИ № 43339.009.255 в землището на с. Лесичарка.

6 Март 2017, 16:56

Със заповед № 344 от 06.03.2017 г. на кмета на община Габрово е одобрен ПУП-ПЗ за ПИ № 43339.009.255 в землището на с. Лесичарка.

Заповедта и скицата може да видите тук.