Резултати от извършения подбор по документи за длъжността ръководител на Център за обществена подкрепа към Община Габрово

9 Март 2017, 11:06

Решение на комисия, назначена със заповед № 376/09.03.2017 г. на кмета на община  Габрово:

  1. Допуска до събеседване за длъжността ръководител на Център за обществена подкрепа при Община Габрово

Ваня Димитрова Димитрова – Георгиева.

  1. Не допуска до събеседване за длъжността ръководител на Център за обществена подкрепа при Община Габрово

Светослава Стоянова Станчева – не са представени от кандидата документи, които да удостоверяват 1 година управленски опит (съобразно посочените в обявата изисквания за минимален професионален опит).

Събеседването с допуснатия кандидат ще се проведе на 10.03.2017 г., от 14.00 ч., в сградата на Община Габрово, заседателна зала на дирекция „Образование и социални дейности“.