ПУП - ПЗ за ЧИ на ПУП за част от кв.72 по плана на гр.Габрово, СЗ - II част

9 Март 2017, 14:14

Заповедта и скицата може да разгледате тук.