отдел "Култура и туризъм"

За контакти: 

Стефан Ганев

Телефон - (+359 66)818 363

Стая -  325