Издаване на разрешение за сервиране на открито върху терен - общинска собственост

Необходими документи:

- Искане-декларация за издаване на Разрешение за поставяне на маси и столове за сервиране на открито;

- Удостоверение от Агенция по вписванията или Декларация, че лицето е пререгистрирано по ЗТР /Закон за търговския регистър/ с данни за ЕИК..

- Схема /извадка от кадастрален план/ за желаното разполагане  на подвижни съоръжения за търговия на открито /издава се служебно/.

- Други документи при необходимост.

Срок за извършване: до 14 дни

 

 

 

на ден за периода

от 01.04 до 30.09

на месец

за периода

от 01.04 до 30.09

на месец

за периода

01.10 до 31.03

ИЦ- ЦГЧ

1.00 лв.

10.00 лв.

1.00 лв.

I-ва зона

0.80 лв.

8.00 лв.

0,80 лв.

Всички останали зони на гр. Габрово и в останалите населени места

0.70 лв.

7.00 лв.

0.70 лв.

 

* Площта се определя:

заведения с категория една звезда - 1.1 кв.м., на едно място за сядане
заведения с категория две звезди - 1.2 кв.м., на едно място за сядане
заведения с категория три звезди - 1.4 кв.м., на едно място за сядане
заведения с категория четири звезди - 1.6 кв.м., на едно място за сядане
заведения с категория пет звезди - 1.8 кв.м., на едно място за сядане
заведения без категоризация - 1 кв.м., на едно място за сядане

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 08