Маршрут Чарково – Поток – Езерото – Чарково

Маршрутът се намира в пределите на Природен парк “Българка”. Дължината му е 10 300 м. Изходен пункт е с. Чарково, където е постороена първата работилница за плетене на гайтани. Около 2800 м се следва асфалтовия път за с. Поток, по който на две места има чешма с маса и пейки. Срещу голямата чешма в с. Поток е оформен кът за отдих с беседка, маси и пейки. Там се намират и автентично перило за одеала и килими и воденица-караджейка с над 300 годишна история. Маршрутът преминава до каменна кариера, която се рекултивира. От кариерата следва изкачване до с. Езерото. Редуват се горички и полянки, от които се разкриват прекрасни гледки. Пътеката минава през местността “Търкулското”, където в миналото са се добивали по примитивен начин въглища. Въгледобивът е прекратен след 1930 г. На 820 м. н.в. се намира заслон “Белчеви мини”, който се поддържа от местната туристическа дружинка. Допълнително са изградени беседка и зидано огнище. Недалече е извора на река Сивек, която преди да се влее в р. Янтра задвижва водните съоръжения в АЕК “Етър”. По поречието на Сивек е минавал “малкият друм”, който е отклонение от “големия друм” – сегашния Шипченски проход. Този път е използван през римско време и особено през турското робство.