Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния спектър

19 Септември 2014, 13:51

Габрово, ул. "Ивайло" 13

 тел.: 066/ 877 999

Ръководител: Ралица Пейкова

e-mail:csri_autist_gb@abv.bg

 

Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ е социална услуга в общността, с капацитет 20 места. Потребители на услугата са деца с проблеми от аутистичния спектър. Работата с децата е почасова, като посещенията при специалистите се извършват по предварително изготвен график. Насоката за работа с всяко дете е индивидуална, в зависимост от конкретните потребности. В Центъра работят ръководител, педагог, психолог и логопед.

Предоставяните в Центъра услуги включват: провеждане на консултации; терапевтични дейности с децата и техните семейства; консултации и насочване на деца, които не са диагностицирани; консултации със специалисти от други институции; информационна и популяризираща дейност. Подробна информация за дейността на социалната услуга може да намерите и на официалния сайт на Центъра http://bisa67.wix.com/csridas.

Центърът разполага и с отлична материална база – психологичен, логопедичен  и арттерапевтичен кабинет, зала по релационна психомоторика и зала за диагностика и  наблюдение.

Ползването на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния спектър“ е безплатно, посредством направление от Дирекция „Социално подпомагане” Габрово. Родителите на деца, желаещи да ползват услугите на Центъра е необходимо да подадат молба по образец до директора на дирекция „Социално подпомагане“ Габрово.

Работното време на Центъра е от 08.30 часа до 17.00 часа, от понеделник до петък.