Панорама на средните училища 2013, 24-25 април, ХГ „Христо Цокев”