Общински фестивал на толерантността - 28 май 2014 г., зала „Възраждане“