Природни забележителности

УЗАНА


На 25 км. югозападно от Габрово, сред уникална природа и характерен релеф е разположена най-голямата старопланинска поляна Узана. Тук се намира географският център на България, обозначен със знак. Узана заема обширни части от стропланинската област със средна надморска височина 1120 м., като на отделни места достига до 1400 м. Отличава се с ясно изразен планински релеф, с дълги и стръмни склонове и високи била, които благоприятстват развитието на зимните спортове.

Наличието на ски влекове с различна трудност, ски гардероб, както и разнообразието от хотели, почивни домове и хижи превръщат местността в предпочитан зимен курорт.
Летният сезон също предлага добри възможности за познавателен и алтернативен туризъм. В района са изградени няколко еко пътеки. Богатото биоразнообразие на редки и защитени видове привличат ценители на природата от всички краища.


ЛЮЛЯЦИ


Люляците е красива планинска местност, разположена на 16 км. от Габрово с надморска височина 840 м. Високото съдържание на озон и химичният състав на въздуха са благоприятни при лечение на заболявания на белите дробове и дихателните пътища, алергенни заболявания, хипертонична болест и начална артеросклероза, ендокринни-обменни заболявания, неврологични заболявания. Тук своите гости очаква тризвезден хотел с модерна балнеология.

ГРАДИЩЕ


Само на 3 км. от центъра на Габрово, по път с живописни завои се достига местността Градище. Тук, сред прохладна борова гора, се намира голяма поляна с люлки и място за пикник. По пътя може да се посети Зоологическата градина и залата на Планетариума. Над поляната, по горска пътека се достига до високото скално плато, където се намират разкопките на крепост от IV - V век, охраняваща пътя презШипченския проход. Местността е укрепена със солидна крепостна стена и кули. В най-високата част на платото се е издигала голяма базилика. От тук човек може да се полюбува на панорамния изглед към Габрово.


ПРИРОДЕН ПАРК “БЪЛГАРКА”


Дирекция на Природен парк “Българка”
Габрово, ул. “Минзухар” 1
Тел: 066/ 808 857
e-mail: dppbulgarka@nug.bg
http://www.ppbulgarka.nug.bg

Заема северните склонове на централния Старопланински масив. Обявен е през 2002 г., за да опазва и поддържа буковите екосистеми, характерни за Стара планина, флората, фауната и културно-историческото богатство. Паркът им площ от 21 772 ха. и включва територии от общините Габрово и Трявна. Средната надморска височина е 940 м. В границите му попадат части от Националния парк-музей “Шипка – Бузлуджа”, Етнографски музей на открито “Етър”, защитените местности “Соколски манастир”, “Мъхченица – Йововци”, “Студен кладенец”, “Столища” и природните забележителности: “Мъхнати скали”, “Виканата скала”, “Естествено тисово находище” и “Големият бук”.Около 80 % от площта на парка заемат горите.

В парка има повече от 1300 растителни вида, 32 от които са вписани в Червената книга на България. Тук се срещат близо 70 % от българските лечебни растения. Голямо е разнообразието и на животинския свят: скален орел, малък ястреб, горски бекас, мечка, видра, вълк, дива свиня, благороден елен, сърна и др. Красивата природа, разнообразният релеф, богатото биоразнообразие и културно-историческо наследство са предпоставка за развитието на различни видове специализиран туризъм.

АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ И ПЛАНЕТАРИУМ

Адрес: кв. “Петкова нива”, ПК 194
Тел: 066/808 234, 066/804 061

Предназначението му е да разпространява знания по астрономия, да популяризира постиженията на космонавтиката в културно-образователната област “Природни науки и екология”.
В звездната зала, разполагаща с 80 места, чрез проекционен апарат “Планетариум”, пресъздаващ вида на звездното небе и движенията на небесните теа се представят учебни, популярни, детски програми, включително на английски, немски и руски езици.
В астрономическата обсерватория, при ясно време се извършват наблюдения с телескоп на Слънце, луна, планети, мъглявини, звездни купове и др.
Във фоайето са експонирани фотографски снимки, рисунки, карти и други материали на астрономическа и космическа тематика.