Сигнали за корупция

Информация и сигнали за корупция в общинската администрация може да изпратите на следния E-mail адрес:

signal@gabrovo.bg

Инструкция за приемане и разглеждане на сигнали за корупция в Общинска администрация Габрово

Универсален телефон за сигнали на граждани 0700 144 10
Можете да се обаждате денонощно, на цената на един градски разговор.

СПИСЪК на служителите, отговарящи за антикорупционните мерки в Община Габрово