Вътрешни правила

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Габрово