Правила

Вътрешни правила за достъпа до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване в Община Габрово, утвърдени със Заповед № 2384/22.11.2016 г. на Кмета на Община Габрово, може да видите тук.