Отчет за дейността по ЗДОИ

Изтеглете отчет ЗДОИ - 2009 г. от тук.

Изтеглете отчет ЗДОИ - 2010 г. от тук.

Изтеглете отчет ЗДОИ - 2011 г. от тук.

Изтеглете отчет ЗДОИ - 2012 г. от тук.

Изтеглете отчет ЗДОИ - 2013 г. от тук.

Изтеглете отчет ЗДОИ - 2014 г. от тук.

Изтеглете отчет ЗДОИ - 2015 г. от тук.

Изтеглете отчет ЗДОИ - 2016 г. от тук.