Цели на Общинска администрация

Вижте целите на Общинската администрация за 2017г. тук.

Вижте целите на Общинската администрация за 2016г. тук.

Вижте целите на Общинската администрация за 2015г. тук.