Спортни клубове и бази

На територията на Община Габрово осъществяват своята дейност над 40 спортни клуба.

Общинска спортна база се ползва от над 20 Спортни клуба по: бокс, лека атлетика, акробатика и батут, спортна стрелба, джудо, тенис,  тенис на маса, вдигане тежести, хандбал, волейбол, баскетбол, шахмат, футбол и др. Информацията относно местата и графика на провеждане на тренировките, както и  лицата за контакти може да се намери на спортния сайт: www.sport-gabrovo.com.

Броят на обхванатите и редовно посещаващи тренировъчни занимания надхвърля 1 800 спортисти, а картотекирани и участващи в състезания над 1 200 спортисти.

Ежегодно с решение на Общински съвет-Габрово се определя размера на  целева   субсидия за подпомагане дейността на лицензирани и регистрирани за извършване на дейност в обществена полза спортни клубове. За 2012 година субсидията е в размер на 210 000 лева и  се разходва целево за – спортна екипировка и пособия; медикаменти за спортно възстановяване; транспортни разходи, разходи за храна и нощувки при участия в състезания, провеждащи се извън територията на Община Габрово.

Субсидията се разпределя от Общинска експертна спортна комисия   определена със заповед на Кмета. Разпределението се извършва след получаване на отчетните форми от Спортните клубове, въз основа на утвърдени Критерии и правила за осъществяване на дейността им и механизъм за начисляване на точките.

Повече информация може да намерите на http://www.sport-gabrovo.com/