Народна астрономическа обсерватория и планетариум

Габрово, кв. Петкова нива, тел. 066-808 234

e-mail: planetarium_gb@abv.bg

Информация за дейностите и възможности за посещения на Народна астрономическа обсерватория и планетариум - Габрово може да видите на следния линк:

http://planetarium-gb.eu/