Стратегия за развитие на културата ( 2014-2024 )

Стратегията може да изтеглите от тук