Дневен ред на заседания на Постоянните комисии

График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 23.02.2017

График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 26.01.2017

График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 22.12.2016

График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 24.11.2016

График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 27.10.2016

График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 25.08.2016

График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 28.07.2016

График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 30.06.2016

График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 26.05.2016

График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 28.04.2016

График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 31.03.2016

График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 25.02.2016

График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 28.01.2016

График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 23.12.2015

График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 01.10.2015

График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 17.09.2015

График на заседание на ПК за заседание на ОбС сесия 27.08.2015

График на заседание на ПК за заседание на ОбС сесия 30.07.2015

График на заседание на ПК за заседание на ОбС сесия 25.06.2015

График на заседание на ПК за заседание на ОбС сесия 28.05.2015

График на заседание на ПК за заседание на ОбС сесия 30.04.2015

График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 26.03.2015 г.

График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 26.02.2015 г.

График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 29.01.2015 г.

График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 18.12.2014 г.

График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 27.11.2014 г.

График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 23.10.2014 г.

График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 25.09.2014 г.

График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 28.08.2014 г.

График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 24.07.2014 г.

График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 19.06.2014 г.

График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 29.05.2014 г.

График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 24.04.2014 г.

График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 27.03.2014 г.

График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 06.02.2014 г.

График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 19.12.2013 г.