Протоколи от заседания на постоянните комисии

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 23.02.2017 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 26.01.2017 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 22.12.2016 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 24.11.2016 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 27.10.2016 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 29.09.2016 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 25.08.2016 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 28.07.2016 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 30.06.2016 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 26.05.2016 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 28.04.2016 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 31.03.2016 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 25.02.2016 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 28.01.2016 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 23.12.2015 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 03.12.2015 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 01.10.2015 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 17.09.2015 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 27.08.2015 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 30.07.2015 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 09.07.2015 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 28.05.2015 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 30.04.2015 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 08.04.2015 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 25.03.2015 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 26.02.2015 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 29.01.2015 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 18.12.2014 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 27.11.2014 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 23.10.2014 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 25.09.2014 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 28.08.2014 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 24.07.2014 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОС Габрово на 19.06.2014 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОС Габрово на 23.05.2014 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОС Габрово на 24.04.2014 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОС Габрово на 27.03.2014 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОС Габрово на 27.02.2014 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОС Габрово на 06.02.2014 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОС Габрово на 16.01.2014 г.

Протоколи на ПК за заседание на ОС Габрово на 19.12.2013 г.