Последваща оценка на Общински план за развитие на община Габрово 2005-2013"

Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Габрово 2005-2013

Приложение към последваща оценка на Общински план за развитие на Община Габрово 2005-2013