Tелефони за сигнали

5300 Габрово, пл. Възраждане 3,

тел.: +359 66 818400, факс: +359 66 809371,

телефон за сигнали: 0700 144 10,

e-mail: gabrovo@gabrovo.bg

 

При сигнали за нарушение на наредбите  на Община Габрово:

При сигнали за нарушение на екологичното законодателство:

·         „Общински инспектор“  066/818 400, 818 310, 818 427

 

При сигнали за паднали дървета и счупени, опасно надвиснали клони:

·         Дирекция „Инфраструктура и екология“ 066/ 818 400; 066/818 437

 

·         ОЗ „Озеленяване“ 066/985 047; 0884/842 251;

 

При сигнали за:

Нередовно обслужване на контейнери за битов отпадък;

Нередовно почистване на уличната мрежа;

Запушени дъждоприемни шахти, липсващи и счупени решетки, гривни и изгнили кофи на дъждоприемни шахти.

·         ОП „Благоустрояване“ 066 / 80 14 35

 

При сигнали за безстопанствени кучета:

·         ПБЖ Габрово (приют за безстопанствени животни)

Приюта е отворен за посетители от  понеделник до петък  от 10.00 до 18.00 часа

Телефон за връзка: Управител на приюта д-р Радослав Костов – 0898432916
 

 

При сигнали за нарушение на Закона за водите

·         Басейнова дирекция Дунавски район

гр. Плевен,
ул. "Чаталджа" № 60, п.к. 5800
п.кутия 1237
e-mail: dunavbd@bddr.org

 

·         Водно бюро – Велико Търново
гр. Велико Търново
ул. „Пейо Яворов” № 30, ет. 2, п.к. 56
тел/факс: +359 62 601408

 

За подаване на сигнали за замърсяване на околната среда

  • РИОСВ  - Велико Търново „зелен“ телефон  062/ 62 03 58