Годишен доклад 2014 на Общински план за развитие на Община Габрово

Доклад - стратегия

Доклад - индикатори