Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2015

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2015