2015 Габрово в снимки

„2015 Габрово в снимки“ представя накратко основните акценти от работата на Община Габрово през 2015 г. и предлага бърз ретроспективен поглед върху приключените през този период по-важни проекти, обекти, дейности, събития и инициативи.