Tърговски дружества със 100 % участие на Община Габрово

„Общински пътнически транспорт” ЕООД гр. Габрово:

-          Предмет на дейност - Автомобилни и пътнически превози в страната и чужбина, поддържане и ремонт на транспортни средства, товарно-разтоварна дейност, отдаване под наем на МПС и всяка друга дейност, незабранена със закон.

-          Седалище и адрес на управление: България, обл. Габрово, общ. Габрово, ПК 5300, гр. Габрово, ул. „Стефан Караджа” 2

-          Управител: Екатерина Караколева

-          Контакти: тел.: 066/ 804 400; факс: 066/804 470; e-mail - opt­_gabrovo@abv.bg

-          Официален сайт: http://optgabrovo.eu

„Диагностично консултативен център I Габрово“ ЕООД гр. Габрово

-          Предмет на дейност - Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ и клинични изследвания на лекарствени продукти и медицински изделия.

-          Седалище и адрес на управление: България, обл. Габрово, общ. Габрово, ПК 5300, гр. Габрово, бул. „Трети март” 3

-          Управител: д-р Нели Ноева

-          Контакти: тел.: 066/813 350; факс: 066/804 905; e-mail - neli.noeva@gmail.com

-          Официален сайт: http://www.dkc-gabrovo.com

„Регионален хоспис“ ЕООД

-          Предмет на дейност - Осъществяване и извършване от медицински и други специалисти на палeативни грижи за терминално болни пациенти. Предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социално подпомагане.

-          Седалище и адрес на управление: България, обл. Габрово, общ. Дряново, ПК 5370, гр. Дряново, ул. „Шипка” 164

-          Управител: Маргарита Иванова

-          Контакти: тел.: 0676/716 66; e-mail: hospicegabrovo@mbox.contact.bg

-          Официален сайт: http://hospice-gabrovo.com