Правилник за организацията и дейността на консултативен съвет по въпросите на спорт

Заповед за утвърждаване на правилник за организацията и дейността на консултативен съвет по въпросите на спорт.

Правилник за организацията и дейността на консултативен съвет по въпросите на спорт.