Председател

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лена Георгиева - Председател на Общински съвет - Габрово

 

Биографична справка

Дата на раждане: 20 октомври 1958 г.

Място на раждане: гр. Казанлък

Семейно положение: Семейна, с две деца

Образование:

През 1981 г. завършва Висшия машинно-електротехнически институт в гр. Габрово със специалност „Механично уредостроене“.

През 1976 г. завършва Математическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Казанлък с профил „програмиране“.

Допълнителни квалификации:

През 1995 г. придобива квалификация по специалността „Мениджмънт, маркетинг и отчетност на малка фирма“.

През 2008 г. преминава обучение по разработване и управление на европейски проекти към Института за следдипломна квалификация към Университета за национално и световно стопанство – София.

Професионален опит:

От 1998 г. до ноември 2014 г. работи като началник отдел „Активна политика на пазара на труда“ към дирекция „Бюро по труда“ – Габрово.

От 1995 г. до 1998 г. работи като директор на лицензирана трудова борса „Избор“ – клон Габрово.

От 1984 г. до 1994 г. работи като научен сътрудник III ст. и конструктор в Института по уредостроене и навигационна техника към комбинат „Точно машиностроене“ – Габрово.

За контакти:

e-mail - l.georgieva@gabrovo.bg
Телефон - (+359 66)818 400 /304, (+359 66)804 475
Факс: - (+359 66)807 222
Стая - 116