Постоянни комисии

Комисия ..Общинска собственост, инвестиционна политика, стопански дейности и туризъм“:

Председател: Симеон Ценкуловски

Зам.председател: Николай Колев

Членове: 1.  Димитър Михайлов

2.  Владимир Влаев

3.  Веселин Пешев

4.  Ивелин Стоянов

5.  Рачо Шейтанов

Комисия „Бюджет, Финанси и европроекти”:

Председател: Диана Гатева

Зам.председател: Цеца Данаилова

Членове: 1.  Митко Димитров

2.  Анчо Анчев

3.  Стефан Трифонов

4.  Лена Енева

5.  Николай Григоров

Комисия “Териториално устройство и регионално развитие“:

Председател: Богомил Белчев

Зам.председател: Кирил Динков

Членове: 1.  Симеон Ценкуловски

2.  Катя Христова

3.  Димитър Димитров

4.  Николай Колев

5.  Веселин Данчев

Комисия „Административно обслужване, обществен ред и международно сътрудничество”:

Председател: Митко Димитров

Зам.председател: Грета Господинова - Станева

Членове: 1.  Бянка Рачева

2.  Цеца Данаилова

3.  Лена Енева

4.  Ивелин Стоянов

5.  Николай Лазаров

Комисия “Младежта и спорта”:

Председател: Пламен Панов

Зам.председател: Веселин Пешев

Членове: 1. Грета Господинова - Станева

2.  Бянка Рачева

3.  Светла Григорова

4.  Кристина Сидорова

5.  Драгомир Койчев

Комисия „Образование, културата и вероизповедания”:

Председател: Снежана Сидерова

Зам.председател: Катя Христова

Членове: 1.  Мариана Кръстева

2.  Десислава Петрова

3.  Миглена Пройнова

4.  Кристина Сидорова

5.  Драгомир Койчев

Комисия ..Екология, земеделие и гори”:

Председател: Стефан Трифонов

Зам.председател: Веселин Данчев

Членове: 1.  Диана Гатева

2.  Кирил Динков

3.  Анчо Анчев

4.  Николай Лазаров

5.  Пепа Сомлева

Комисия „Транспорт и комунални дейности”:

Председател: Димитър Димитров

Зам.председател: Димитър Михайлов

Членове: 1.  Владимир Влаев

2.  Николай Влаев

3.  Кирил Динков

4.  Богомил Белчев

5.  Рачо Шейтанов

Комисия „Здравеопазване и социална политика”:

Председател: Николай Влаев

Зам.председател: Светла Григорова

Членове: 1.  Пламен Панов

2.  Мариана Кръстева

3.  Десислава Петрова

4.  Миглена Пройнова

5.  Пепа Сомлева