Заявки за извозване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването за гласуване на изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г. се приемат на телефони 066/818359 и  066/818400 или на служебния вход на административната сграда на Община Габрово, пл.”Възраждане” 3. Извозването ще се извърши със специализиран автомобил на Община Габрово.