Нормативно основание:

Закон за пчеларството - чл. 8

Срок за извършване: 4 дни

Услугата е безплатна

Необходими документи:

Заявление за регистрация на пчелни семейства до Кметства
Заявление за регистрация на пчелни семейства до Кметства 17 KB
Заявление за регистрация на пчелни семейства до Община Габрово 17 KB