Нормативно основание:

Закон за кадастъра и имотния регистър - §. 4, т. 2                 

 

Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост – копие;
3. Други;
4. Квитанция за платена цена на услуга;

Срок: 7 дни
Цена: 10 лв. на вписан документ

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01

Заявление по образец; 29 KB