Необходими документи:

- Заверен превод на акта за гражданско състояние на български гражданин в чужбина;

- Документ за самоличност на един от родителите или на упълномощено лице.

Срок на извършване: веднага

Услугата е безплатна.